Khi nghi ngờ tiền lương tính không chính xác, tôi hỏi thì cũng chỉ nhận được những câu trả lời chung chung...”.

 

Công khai cách tính lương

 

Ông Lâm Hữu Phần, giám đốc công ty, trả lời: Từ trước đến nay, tôi chưa hề nhận được phản ánh nào của công nhân (CN) về vấn đề này. Nay nhận được thắc mắc của CN thông qua cơ quan chức năng, tôi sẽ tìm hiểu thông tin. Nếu đúng như phản ánh, tôi sẽ yêu cầu các bộ phận liên quan chấn chỉnh ngay và công khai cách tính lương cho toàn thể CN rõ.