Theo PGS.TS Vũ Quang Thọ- Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, đây là kết quả khảo sát được thực hiện trong tháng 3 và 4-2017 tại 14 tỉnh, thành phố và các cơ sở thuộc 3 Công đoàn ngành (Công thương, Khoáng sản và Nông nghiệp). Khảo sát cũng được thực hiện ở 4 vùng lương và 6 vùng địa lý; với 8 nhóm ngành sản xuất, dịch vụ.

Công nhân chưa lập gia đình có thể tiết kiệm 20%-30% thu nhập - Ảnh 1.

Nếu tăng ca để có thêm thu nhập và biết cách chi tiêu, có 28,9% CN có thể tiết kiệm được từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/tháng.

Qua điều tra bằng bảng hỏi; tọa đàm tại cơ sở và tọa đàm tại cấp tỉnh, ngành cho thấy mặt bằng tiền lương, thu nhập nhìn chung của CN lao động đã được cải thiện đáng kể. Thu nhập từ lương cơ bản, lương làm thêm giờ (chưa tính tiền ăn ca và các khoản trợ cấp, hỗ trợ khác) của CN đạt bình quân 4,72 triệu đồng/tháng.

Công nhân chưa lập gia đình có thể tiết kiệm 20%-30% thu nhập - Ảnh 2.

Qua khảo sát, công nhân chưa lập gia đình có thể tiết kiệm 20%-30% thu nhập

Kết quả điều tra cũng cho thấy, sau khi làm tăng ca, tăng giờ để tăng lương và nếu chi tiêu tằn tiện, có 28,9% CN có thể tiết kiệm được từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/tháng. Hầu hết lao động trẻ, chưa lập gia đình, chưa có con... có thể tiết kiệm 20-30% thu nhập. Qua khảo sát, tỷ lệ CN cơ bản hài lòng về việc làm, tiền lương, thu nhập hiện nay là 22,7%; tỷ lệ tạm hài lòng là 52,4% và tỷ lệ không hài lòng là 24,9%.


Tin -ảnh Đ.Viên