Theo đó, những CN không đồng ý tiếp tục làm việc tại địa điểm mới sẽ được hỗ trợ thêm tiền chuyên cần tháng 4, quý I và ít nhất 7 ngày lương. Riêng những CN đang mang thai, công ty sẽ hỗ trợ đóng BHXH cho đủ 6 tháng để được hưởng chế độ thai sản.

Sáng 25-3, công nhân đã trở lại làm việc
Sáng 25-3, công nhân đã trở lại làm việc

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 24-3, gần 400 CN ngừng việc sau khi giám đốc thông báo di dời xưởng đến Bình Dương. Việc công ty chỉ thông báo miệng và không đề cập quyền lợi của CN phải nghỉ việc, đặc biệt là 20 CN đang mang thai, khiến tập thể CN bức xúc.

Tin-ảnh: M.Chi