Công nhân Công ty Nissey trở lại làm việc

Trước đó, chiều 22-2, ban giám đốc đã ra thông báo trả lương cho những ngày CN ngừng việc; riêng những CN đi làm vào những ngày ngừng việc sẽ được tính thêm ngày phép năm.

Tranh chấp khởi phát từ ngày 15-2, khi tập thể CN Công ty TNHH Nissey ngừng việc, phản ứng việc công ty tăng lương tối thiểu vùng nhưng lại cắt giảm 200.000 đồng phụ cấp. Làm việc với các cơ quan chức năng, công ty cho biết lương cơ bản của CN bậc 1 là 3,746 triệu đồng/tháng, CN bậc 4 (cao nhất) là 4,34 triệu đồng/tháng, đã cao hơn mức lương tối thiểu vùng là 3,5 triệu đồng/tháng. Không đồng ý với cách giải thích trên, tập thể CN ngừng việc liên tục.

Sáng 22-2, chủ tịch HĐQT của Công ty Nissey từ Nhật Bản sang Việt Nam trực tiếp đối thoại với CN và hứa sẽ xem xét trả lương của những ngày ngừng việc. Chiều cùng ngày, công ty ra thông báo sẽ tăng thêm 100.000 đồng/người/tháng vào phụ cấp bổ sung cho tất cả CN (áp dụng vào kỳ lương tháng 4-2016) và điều chỉnh mức trợ cấp bổ sung theo thâm niên, mỗi năm tăng 20.000 đồng, năm thứ 11 đến năm thứ 20 tăng 200.000 đồng. Tiền lương những ngày CN ngừng việc vẫn được trả đầy đủ.

H.Đào