Lớp học thu hút 28 CN theo học trong 2 tháng; học viên được học Anh văn giao tiếp cơ bản và Anh văn ứng dụng.

Công nhân được học ngoại ngữ miễn phí - Ảnh 1.

Công nhân tham gia lớp ngoại ngữ miễn phí

Chương trình nhằm phát huy tinh thần học tập, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn cho đoàn viên, thanh niên CN, đồng thời tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho doanh nghiệp. 

Tin-ảnh: N.Hà