Tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến chỉ ra thực trạng số đông CN hiện nay sống xa gia đình, thu nhập bấp bênh, thiếu thốn tình cảm, do vậy rất dễ động lòng khi có người quan tâm, chia sẻ, an ủi. Trong khi đó, nhiều chủ doanh nghiệp chỉ quan tâm đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, chưa tạo điều kiện để Công đoàn tuyên truyền pháp luật, phổ biến kiến thức về giới, sức khoẻ sinh sản, quan hệ tình dục an toàn dẫn đến việc nữ CN có thai ngoài ý muốn.

Công nhân ngoại tỉnh thiếu thốn tình cảm - Ảnh 1.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương phát biểu tại buổi tọa đàm

Qua tọa đàm, khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp ở Bình Dương và các tỉnh, thành về thực trạng hôn nhân, gia đình, tình dục an toàn trong CN ở các KCX-KCN, Viện Nghiên cứu gia đình và giới sẽ có những đề xuất tới Quốc hội và Chính phủ ban hành chính sách, pháp luật cho phù hợp nhằm chăm lo cho CN.

Tin-ảnh: Đ.Trọng