Công ty đã nóng vội

Bà Lê Đức Thùy, Phó Giám đốc Công ty Thiên Hưng, trả lời: Sau khi nhận được phản ánh, chúng tôi đã kiểm tra và yêu cầu phòng hành chính gỡ danh sách những công nhân không tăng ca khỏi bản tin nội bộ. Chúng tôi thừa nhận việc làm này là nóng vội và đã nghiêm túc rút kinh nghiệm. Các công nhân không đồng ý tăng ca sẽ không bị nhắc nhở hay cắt thi đua như tin đồn đang lan truyền.