Xử lý theo quy chế

Ông Lý Minh Hòa, Trưởng phòng Pháp chế Công ty Trung Hưng, trả lời: Anh Bình nói rằng công việc giao hàng không liên quan đến bí mật kinh doanh là không đúng. Công ty chỉ yêu cầu anh cam kết không làm lộ thông tin về doanh số hằng tháng chứ không đặt ra yêu cầu nào khác. Việc này cũng đã được quy định trong quy chế của DN, chúng tôi chỉ muốn cụ thể hóa trong hợp đồng lao động. Nếu anh Bình không đồng ý thì công ty không ép nhưng khi xảy ra sự cố thì sẽ xử lý theo quy chế của đơn vị.