Vũ Hoàng Lân (lanhoang_9212@gmail.com) hỏi: "Sau khi trúng tuyển, tôi được công ty đưa đi đào tạo ở nước ngoài 6 tháng. Hai bên có ký hợp đồng đào tạo với nội dung sau khi kết thúc khóa học, tôi phải làm việc cho công ty ít nhất là 3 năm. Nếu không thực hiện đúng cam kết, tôi phải bồi thường chi phí đào tạo. Khi học xong về nước, công ty yêu cầu tôi ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 3 năm nhưng mức lương công ty đưa ra khá thấp nên tôi chưa đồng ý. Xin hỏi trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc ký hợp đồng lao động và tôi nghỉ việc thì có phải bồi thường chi phí đào tạo cho công ty không?".

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo hợp đồng đào tạo, sau khi kết thúc khóa học, anh phải làm việc cho công ty ít nhất 3 năm. Khi đó giữa hai bên chưa thỏa thuận với nhau về mức lương nên xét theo nội dung thỏa thuận thì công ty không vi phạm cam kết. Ngược lại, nếu anh không ký hợp đồng lao động và nghỉ việc khi chưa có đủ thời gian làm việc tại công ty 3 năm là đã vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng đào tạo. Khi đó, anh phải hoàn trả chi phí đào tạo cho công ty.