Bà Lê Hân Nhi, đại diện Công ty TNHH An Gia, trả lời: Theo quy định của Bộ Luật Lao động hiện hành, khi người lao động (NLĐ) đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo HĐLĐ; nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của NLĐ trong những ngày không báo trước. Theo điều 90 của Bộ Luật Lao động, tiền lương của NLĐ bao gồm: mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Ở công ty chúng tôi, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho NLĐ gồm lương cơ bản, phụ cấp và các khoản bổ sung khác. Do vậy, khi tính bồi thường cũng căn cứ vào khoản tiền lương nêu trên. Tôi khẳng định công ty đã làm đúng quy định.