"Do bị đột quỵ nên tôi đã xin phép công ty nghỉ từ tháng 5-2016 đến tháng 7-2017 để điều trị. Sau quá trình điều trị, xét thấy không còn đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc nên tôi xin thôi việc vào ngày 1-8-2017. Khi thôi việc, tôi mới phát hiện công ty không đóng BHXH cho tôi trong thời gian điều trị bệnh, gây thiệt thòi cho tôi khi làm thủ tục hưởng các chế độ BHXH sau này…"

Công ty làm đúng quy định - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Minh Dần, đại diện công ty, trả lời: Theo quy định của Luật BHXH, khi người lao động nghỉ ốm trên 14 ngày thì không phải tham gia BHXH. Do vậy, việc công ty không tham gia BHXH cho ông Thái trong thời gian nghỉ bệnh là đúng quy định của pháp luật.