Giải quyết chế độ đúng quy định - Ảnh 1.

Ông Trần Xuân Hà, giám đốc công ty, trả lời: Thông tin anh Khá phản ánh chưa đúng sự thật. Khi tiến hành tái cơ cấu, tất cả nhân viên làm việc thường xuyên tại công ty từ 12 tháng trở lên bị mất việc đều được thanh toán đầy đủ chế độ theo quy định của Bộ Luật Lao động. Theo đó, trường hợp của anh Khá làm việc tại công ty sau năm 2009 và được công ty tham gia bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ nên sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Ngoài ra, các nhân viên mất việc trong đợt này còn được công ty hỗ trợ mỗi người nửa tháng tiền lương.