Phạm Hùng Việt (hungviet8551@yahoo.com) hỏi: "Tôi làm việc tại công ty hơn 1 năm theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) xác định thời hạn 24 tháng. Theo HĐLĐ, mức lương của tôi đã bao gồm các khoản BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nên thời gian qua công ty không tham gia bảo hiểm cho tôi. Việc công ty trả BHXH, BHYT, BHTN vào lương và không đóng BHXH cho tôi có đúng quy định không?".

- Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Luật BHXH quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc bao gồm người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng; người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động. Như vậy, việc công ty trả tiền BHXH vào lương và không đóng BHXH, BHYT, BHTN cho anh Việt là trái quy định của pháp luật.