Theo nội dung thỏa thuận: NLĐ được hưởng 100% lương theo hợp đồng lao động trong thời gian chờ việc do thiếu đơn hàng, hay vì lý do khách quan khác; NLĐ được hỗ trợ tiền ăn giữa ca, hỗ trợ suất ăn nhẹ; hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, nâng cao tay nghề; khen thưởng sáng kiến, cải tiến. Đặc biệt, trong thời gian lao động nữ mang thai, NLĐ nếu hết hạn hợp đồng lao động vẫn được công ty tiếp tục ký hợp đồng lao động…

Công ty TNHH Transfast: Hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo nghề cho người lao động - Ảnh 1.

Đại diện hai đơn vị tại lễ ký kết

Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải - kho bãi (logistics), có 14 lao động, chưa có tổ chức Công đoàn. Ngay sau lễ ký kết, LĐLĐ quận đã hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập Công đoàn cơ sở tại công ty.

Tin-ảnh: N.Hà