Ngoài tiền lương những ngày ngừng việc, tập thể CN còn yêu cầu công ty phải trả trợ cấp thôi việc cho những CN gắn bó từ ngày thành lập (năm 1995) với mức từ 1-2 tháng lương cho 1 năm làm việc; đồng thời hỗ trợ 3 tháng lương/người cho những CN mới làm việc.

CÔNG TY TNHH VĨ THÁI: Cam kết hỗ trợ công nhân bị mất việc - Ảnh 1.

Công nhân Công ty TNHH Vĩ Thái ngừng việc yêu cầu công ty giải quyết chế độ

Trong văn bản giải quyết kiến nghị của tập thể CN sáng cùng ngày, ban giám đốc công ty cam kết thanh toán trợ cấp thôi việc cho CN cũ mỗi năm làm việc là 0,5 tháng lương, giải quyết phép năm, chốt sổ BHXH và chế độ thai sản theo quy định. Để hỗ trợ CN mới trong thời gian tìm việc, công ty sẽ hỗ trợ mỗi người lao động 1,5 tháng lương. 

Tin-ảnh: N.Hà