CÔNG TY TNHH YOUNG QUANG PLUS VIỆT NAM: Lương thử việc của người lao động đạt 4,5 triệu đồng/tháng - Ảnh 1.

Đại diện hai đơn vị tại lễ ký kết

Thỏa ước có hiệu lực 1 năm, với nhiều nội dung có lợi cho NLĐ như: lương thử việc 4,5 triệu đồng/tháng, được tham quan du lịch một lần/năm. Để động viên NLĐ gắn bó lâu dài, công ty còn hỗ trợ thêm các khoản như: phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp chức vụ (1 triệu đồng/tháng), phụ cấp tay nghề (500.000 đồng/tháng)…

Công ty TNHH Young Quang Plus Việt Nam có 13 lao động, chuyên về cơ khí, điện, chưa thành lập Công đoàn cơ sở.

Tin-ảnh: N.Hà