Cuộc thi ảnh“Nét đẹp lao động” lần 3 năm 2020-2021: Ươm mầm cho màu xanh hy vọng - Ảnh 1.

Làm đẹp mùa xuân . Tác giả: NGUYỄN VĂN PHỤNG

Cuộc thi ảnh“Nét đẹp lao động” lần 3 năm 2020-2021: Ươm mầm cho màu xanh hy vọng - Ảnh 2.

Chiều về . Tác giả: VINH ĐỖ

Cuộc thi ảnh“Nét đẹp lao động” lần 3 năm 2020-2021: Ươm mầm cho màu xanh hy vọng - Ảnh 3.

Cần mẫn trong nhà trồng dưa lưới . Tác giả: NGUYỄN VĂN ANH

Cuộc thi ảnh“Nét đẹp lao động” lần 3 năm 2020-2021: Ươm mầm cho màu xanh hy vọng - Ảnh 4.

Phơi cá ngân chỉ vàng . Tác giả: NGUYÊN TRƯƠNG

Cuộc thi ảnh“Nét đẹp lao động” lần 3 năm 2020-2021: Ươm mầm cho màu xanh hy vọng - Ảnh 5.

Chăm sóc rau an toàn . Tác giả: BÌNH QUANG

Cuộc thi ảnh“Nét đẹp lao động” lần 3 năm 2020-2021: Ươm mầm cho màu xanh hy vọng - Ảnh 6.

Biển sớm . Tác giả: NGUYỄN NAM PHƯƠNG

Tổng giá trị giải thưởng: 81 triệu đồng

Cuộc thi năm nay có tổng giá trị giải thưởng lên đến 81 triệu đồng. Cụ thể: 1 giải nhất: 15 triệu đồng, 2 giải nhì: 10 triệu đồng/giải, 3 giải ba: 7 triệu đồng/giải và 5 giải khuyến khích: 5 triệu đồng/giải.

Logo Agribank nen do

B.T.C