Trong thời gian chờ đồng bộ dữ liệu, đối với thẻ BHYT chưa đổi, cấp lại theo mẫu mới vẫn có giá trị sử dụng đến khi được cấp, đổi lại.

Đã cấp 437.493 thẻ BHYT theo mẫu mới - Ảnh 1.

Trường hợp người tham gia dùng thẻ còn giá trị sử dụng đi khám chữa bệnh nhưng cơ sở khám chữa bệnh tra cứu trên cổng phát hiện thẻ BHYT đã hết giá trị sử dụng thì thông báo cho cơ quan BHXH kiểm tra. Đồng thời vẫn phải bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh bình thường cho người tham gia (trừ trường hợp BHXH nơi cấp thẻ thông tin người đó đã ngừng đóng BHYT). 

K.An