Theo đó, hai bên sẽ định hướng thông tin về pháp luật, chính sách liên quan đến lao động, việc làm và những tác động đến người lao động; vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn (CĐ)… trên báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, các cơ quan báo chí trực thuộc bộ, đặc biệt trong các dịp kỷ niệm ngày thành lập tổ chức CĐ Việt Nam, các sự kiện của tổ chức CĐ, đại hội CĐ các cấp... Việc tuyên truyền sẽ được tổ chức bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp đối tượng đoàn viên CĐ, CNVC-LĐ và toàn xã hội.

Đa đạng hình thức tuyên truyền về công nhân - Công đoàn - Ảnh 1.

Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết chương trình phối hợp sẽ được cụ thể hóa bằng kế hoạch thực hiện hằng năm theo sự chỉ đạo, giám sát, kiểm tra của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông. Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ trao đổi thông tin, tài liệu về đời sống công nhân lao động, về hoạt động của các cấp CĐ… để Bộ Thông tin và Truyền thông có cơ sở triển khai phối hợp. Đồng thời, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức đào tạo lại, đào tạo bổ sung để người lao động được chuẩn bị kịp thời các kỹ năng, kiến thức cho thị trường lao động công nghiệp 4.0...

D.Thu