Hiện vẫn còn 1.948 DN nợ BHXH, BHYT hơn 171 tỉ đồng, tình trạng này kéo dài làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền thụ hưởng của người lao động (NLĐ). Ở một số DN, NLĐ phải làm việc trong điều kiện môi trường ô nhiễm, không bảo đảm các điều kiện về an toàn lao động; chất lượng bữa ăn giữa ca còn thấp. Trong năm 2019, công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ luôn được LĐLĐ TP Đà Nẵng đặc biệt quan tâm. Điển hình như việc cử cán bộ hỗ trợ pháp lý và tham gia tố tụng tại tòa thành công cho 196 NLĐ Công ty TNHH MTV T.B.O Vina (100% vốn Hàn Quốc).

Đà Nẵng: Doanh nghiệp nợ bảo hiểm hơn 171 tỉ đồng - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn TP Đà Nẵng (bìa phải) tham gia tố tụng bảo vệ người lao động

LĐLĐ TP Đà Nẵng hiện quản lý 1.826 Công đoàn cơ sở, với 126.729 đoàn viên/138.346 CNVC-LĐ.

Tin-ảnh: H.Lê