Theo đó, mức thưởng Tết nguyên đán đối với các công ty TNHH một thành viên do nhà nước giữ 100% vốn điều lệ cao nhất là 42 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng; nhóm DN CP có vốn góp của nhà nước cao nhất là 63,5 triệu đồng, thấp nhất 1 triệu đồng; nhóm DN dân doanh cao nhất là 75 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng. Với nhóm DN FDI mức thưởng cao nhất là 127 triệu đồng và thấp nhất là 358.000 đồng.

Đà Nẵng: Thưởng Tết cao nhất là 127 triệu đồng - Ảnh 1.

Thưởng Tết nguyên đán tại Đà Nẵng cao nhất 127 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng

Về thưởng Tết dương lịch, đối với các công ty TNHH một thành viên do nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, mức cao nhất 27 triệu đồng, thấp nhất 300.000 đồng. DN CP có vốn góp của nhà nước, mức cao nhất 26,6 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng. DN dân doanh mức cao nhất là 30 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng. DN FDI mức thưởng cao nhất là hơn 83,4 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đà Nẵng, tiền lương lao động cao nhất trong năm 2020 là 263,452 triệu đồng/tháng và thấp nhất là 3,92 triệu đồng/tháng.

Tin-ảnh: Q.Luật