Thông tin trên được Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai xác nhận ngày 25 - 12. 

Sở này cũng thông tin đến hiện tại đã có hơn 600 doanh nghiệp trên địa bàn đã có báo cáo thưởng Tết năm 2021 cho người lao động, sở đang tiếp tục tổng hợp báo cáo từ các doanh nghiệp.

Đồng Nai: Một lãnh đạo doanh nghiệp nhận thưởng Tết 600 triệu đồng - Ảnh 1.

Người lao động làm việc tại một doanh nghiệp tại Đồng Nai (ảnh T.Lâm)

Ngoài cá nhân lãnh đạo doanh nghiệp FDI sản xuất bao bì nhận mức thưởng trên, tại tỉnh còn có một số cá nhân khác được nhận thưởng Tết từ 300 triệu đồng đến 350 triệu đồng.

Lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết các doanh nghiệp tại tỉnh hầu hết công bố mức thưởng Tết 1 tháng lương cho người lao động. Dù gặp khó khăn do dịch Covid-19, mức thưởng Tết năm nay tại tỉnh Đồng Nai nhìn chung không thấp hơn năm ngoái.

Ng.Tuấn-H.Xuân