Việc lắp đặt hệ thống WiFi miễn phí nhằm trao cơ hội sử dụng internet cho CN, nhất là ở các tổ CN tự quản khu nhà trọ để cập nhật tin tức, chính sách pháp luật được tốt hơn. Đây là kiến nghị của đoàn viên, CNVC-LĐ và tổ chức Công đoàn tại Đại hội Công đoàn TP lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023, đã được TP quan tâm, thống nhất chủ trương thực hiện. Qua khảo sát sơ bộ và đề nghị danh sách 37 điểm tập trung đông CN sinh sống, LĐLĐ TP và Sở Thông tin và Truyền thông chọn lắp đặt thí điểm hệ thống WiFi miễn phí tại 2 điểm.

Đà Nẵng: WiFi miễn phí phục vụ công nhân - Ảnh 1.

Đơn vị thi công lắp đặt WiFi đang hỗ trợ công nhân, lao động cách chọn đường dẫn đến địa chỉ phát miễn phí

Tin-ảnh: N.Yến