Ông Lê Thanh Trung, phó giám đốc công ty, trả lời: Sau khi nhận được phản ánh của NLĐ, giám đốc công ty đã chỉ đạo rà soát vụ việc để xử lý. Đúng là có chuyện trưởng bộ phận của chị Phương không đồng ý chuyển chị sang làm công việc khác nhẹ hơn theo yêu cầu của thầy thuốc. Công ty đã phê bình quản lý bộ phận và lập tức tìm vị trí công việc phù hợp cho chị Phương. Hiện chị đã làm công việc mới nhẹ nhàng hơn với mức lương được giữ như cũ.

Đã thay đổi công việc cho người lao động - Ảnh 1.