Thay đổi thời điểm nâng lương

Ông Trần Bỉnh Sơn, giám đốc công ty, trả lời: Trước đây, công ty nâng lương định kỳ cho NLĐ vào tháng 7 nhưng kể từ năm ngoái, đã chuyển thời điểm nâng lương định kỳ trùng với nâng lương tối thiểu vùng. Việc này là để tiện cho việc dự toán quỹ lương và cũng để thuận tiện cho công tác kế toán, tài chính. Công ty đã thông báo trên bản tin nội bộ, có thể một vài nhân viên không để ý nên mới thắc mắc. Chúng tôi sẽ gửi thông báo xuống từng bộ phận để NLĐ hiểu rõ.