Ngô Thị Ngọc Hương cùng một số nhân viên (Công ty CP Dream Viet Education; quận 1, TP HCM) khiếu nại: "Chúng tôi nghỉ việc tại công ty đã lâu, trong đó có người nghỉ từ tháng 12-2016 nhưng đến nay vẫn chưa được chốt và trả sổ BHXH. Điều này khiến chúng tôi bị thiệt thòi quyền lợi…".

Đại diện công ty trả lời: Vừa qua, do công ty gặp phải một số vấn đề phát sinh dẫn đến chậm chốt và trả sổ BHXH cho NLĐ. Mới đây, công ty đã khắc phục được mọi việc nên tiến hành chốt và trả sổ BHXH cho NLĐ.