Mặc dù phải đối mặt với những gián đoạn do Covid-19 gây ra, các DN không chỉ nỗ lực để duy trì hoạt động mà còn đặt con người là ưu tiên hàng đầu. Những nhu cầu về an toàn của nhân viên, chẳng hạn như làm việc từ xa, trang bị thiết bị bảo hộ cá nhân hoặc giảm số nhân sự tại chỗ đã nhanh chóng được đáp ứng. Ngoài ra, trong bối cảnh hơn 96% nhân sự sẵn sàng tham gia các hoạt động đào tạo lại, nhiều DN đã đầu tư một cách khôn ngoan vào các hoạt động đào tạo và phát triển trực tuyến. Dù chú trọng hoạt động đào tạo lại kỹ năng hay các chương trình phúc lợi, những nỗ lực của DN sẽ giúp cải thiện sự gắn kết và hiệu suất của nhân viên cũng như giữ chân nhân tài và xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng đáng mơ ước.

Đại dịch cũng đã thúc đẩy sự thay đổi trong quy trình tuyển dụng. Các ứng viên dần quen với việc tìm việc, ứng tuyển và phỏng vấn trực tuyến. Tuy nhiên, phương án thay thế này vẫn có những mặt trái nhất định. Ứng viên thường gặp khó khăn trong việc đánh giá môi trường làm việc và định hướng tương lai thông qua màn hình máy tính. Nhà tuyển dụng cũng gặp trở ngại khi đánh giá ứng viên, ví dụ như khó quan sát ngôn ngữ cơ thể và phản ứng của ứng viên đối với văn hóa làm việc.

H.Như