Đại diện Công ty Q.N trả lời: Khi anh Nam bị bệnh phải nghỉ việc điều trị dài ngày, công ty đã điều chuyển lao động ở bộ phận khác đến làm công việc của anh. Việc điều chuyển này chỉ là tạm thời, không thể kéo dài hơn nữa nên sau đó, công ty phải tuyển lao động thay thế với hợp đồng 6 tháng. Hết 2 kỳ hạn hợp đồng 6 tháng, anh Nam vẫn chưa hồi phục sức khỏe, theo quy định, công ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với anh Nam. Do biết anh sẽ gặp khó khăn nên công ty đã hỗ trợ anh 5 tháng lương và cam kết nếu anh hồi phục sức khỏe, có thể làm việc bình thường, công ty sẽ xem xét nhận anh trở lại.