Đang mang thai vẫn bị kỷ luật?

Ông Võ Văn Nghĩa, phó giám đốc công ty, trả lời: Do chị Huệ thiếu trách nhiệm, dẫn đến một số khách hàng chiếm dụng tiền của công ty. Với sai phạm này, căn cứ theo nội quy lao động, chị Huệ sẽ bị sa thải và bồi thường thiệt hại cho công ty. Khi tiến hành xử lý kỷ luật, chúng tôi không được báo cáo việc chị Huệ có thai, chỉ sau khi ban hành quyết định thì chị mới nộp xác nhận của bệnh viện về việc đã mang thai 8 tuần. Đối chiếu với các quy định của pháp luật, giám đốc đã hủy quyết định kỷ luật, phục hồi quyền lợi cho chị. Việc xử lý kỷ luật sẽ được xem xét trong thời điểm thích hợp.