Đang nuôi con nhỏ vẫn bị xử lý?

Ông Huỳnh Minh Phúc, phó giám đốc công ty, trả lời: Ban giám đốc không được phòng nhân sự báo cáo về việc anh Hưng đang nuôi con nuôi dưới 12 tháng tuổi. Nếu đúng như vậy thì việc công ty xử lý kỷ luật là sai. Tuy nhiên, việc này cũng có phần trách nhiệm của anh Hưng vì không chính thức báo cáo về việc nhận con nuôi để được giải quyết chế độ chính sách. Trước mắt, công ty tạm thời đình chỉ quyết định kỷ luật để kiểm tra, xem xét thấu đáo mọi việc.