Yêu cầu đặt ra là phải đánh giá mặt làm được, chưa được; nguyên nhân và cách điều chỉnh thang, bảng lương, mức lương trong hợp đồng lao động của người lao động trong các loại hình doanh nghiệp (DN); đồng thời tổng hợp số liệu tình hình thực hiện mức LTT vùng của các DN thuộc địa bàn quản lý.

Rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng là yêu cầu của Bộ LĐ-TB-XH đối với các địa phương Ảnh: AN KHÁNH
Rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng là yêu cầu của Bộ LĐ-TB-XH đối với các địa phương Ảnh: AN KHÁNH

Bộ LĐ-TB-XH cũng đề nghị các tỉnh, TP rà soát lại địa bàn áp dụng mức LTT vùng. Trường hợp có đề xuất điều chỉnh vùng thì Sở LĐ-TB-XH phối hợp với LĐLĐ, chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức trao đổi với Ban Quản lý các KCX-KCN (nếu có), các hiệp hội nghề nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, các nhà đầu tư, DN đóng trên địa bàn. Trên cơ sở đó, tổng hợp báo cáo và gửi Bộ LĐ-TB-XH trước ngày 30-4 để trình Chính phủ xem xét.

M.Chi