Song song với việc giáo dục nâng cao nhận thức trong cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ và trong toàn xã hội về truyền thống lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Việt Nam, các cấp CĐ cần tập trung tuyên truyền chủ trương đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ trong tình hình mới, nhất là chương trình "Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ", qua đó khẳng định uy tín, hình ảnh của CĐ Việt Nam với đoàn viên, CNVC-LĐ và xã hội.

Đẩy mạnh các hoạt động vì lợi ích đoàn viên - Ảnh 1.

Nhân viên bếp Công ty TNHH Shing Việt (quận Thủ Đức, TP HCM) chuẩn bị bữa ăn giữa ca cho công nhân Ảnh: THU HƯƠNG

Bên cạnh đó, các cấp CĐ chủ động tham gia cùng các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CNVC-LĐ theo quy định của pháp luật; phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, giải quyết kịp thời ý kiến, nguyện vọng chính đáng của CNVC-LĐ; thương lượng ký kết mới hoặc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể với các điều khoản có lợi cho đoàn viên.

Hưởng ứng "Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ", LĐLĐ TP HCM lưu ý CĐ cấp trên cơ sở thiết kế nhiều chương trình nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVC-LĐ; hỗ trợ và tạo điều kiện để CĐ cơ sở tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của CNVC-LĐ sau giờ làm việc.

K.An