Nhật Bản là thị trường phát triển, sử dụng nhiều nhân lực, là môi trường thực tập kỹ năng tốt cho lao động Việt Nam. Sau khi hoàn thành hợp đồng về nước, người lao động còn có cơ hội làm việc trong các doanh nghiệp của Nhật Bản tại Việt Nam.

Ông Yanagisawa Kyoei ghi nhận những nỗ lực của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc tạo điều kiện tốt để các thực tập sinh (TTS) có điều kiện học tập, làm việc tại Nhật Bản. Bộ Lao động Nhật Bản đang soạn thảo văn bản luật mới liên quan đến chương trình tiếp nhận TTS. Thời gian tới, TTS của một số nghề sẽ có cơ hội gia hạn visa từ 3 năm lên 5 năm khi vượt qua kỳ thi tay nghề và tiếng Nhật.

Đẩy mạnh chương trình thực tập sinh với Nhật Bản

Chủ tịch IM Japan cũng trao đổi thẳng thắn về việc tuyển chọn TTS của một số doanh nghiệp, tổ chức chưa đúng quy định; việc thu tiền vượt quá quy định, gây khó khăn cho TTS và là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng lao động bỏ trốn ra ngoài làm việc bất hợp pháp. Sắp tới, khi luật được thông qua, Nhật Bản sẽ thành lập cơ quan giám sát để hạn chế tình trạng này. Với trách nhiệm của mình, IM Japan cùng chính phủ 2 nước xúc tiến ký kết Chương trình TTS kỹ năng, bảo đảm cho TTS được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Nhật Bản hiện tiếp nhận người lao động Việt Nam theo chương trình TTS, được triển khai dưới 4 hình thức với số lượng ngày càng tăng (năm 2015, khoảng 30.000 lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc). Trong đó, Tổ chức IM Japan đóng vai trò quan trọng thúc đẩy sự hợp tác lao động giữa 2 nước, là cơ quan có uy tín trong việc tuyển chọn; đào tạo ngôn ngữ, kỹ năng nghề có chất lượng cao, giúp TTS nhanh chóng thích nghi với văn hóa, kỷ luật lao động ở các doanh nghiệp tại Nhật Bản.

Thu Thảo