Lớp học hoàn toàn miễn phí này đã thu hút 20 học viên tham gia. Trong thời gian 6 tháng, học viên sẽ được cung cấp đầy đủ kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ nhà hàng, pha chế, tiếng Anh giao tiếp và vi tính căn bản. Sau khóa học, học viên sẽ được hỗ trợ tìm việc làm tại các nhà hàng, khách sạn ở TP HCM.

Dạy nghề cho thanh thiếu niên nghèo - Ảnh 1.

Học viên học pha chế rượu

Đây là hoạt động thuộc Dự án "Hỗ trợ đào tạo nghề và giới thiệu việc làm miễn phí cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn" của SCC CIO. Từ năm 2007 đến nay, dự án đã hỗ trợ hơn 700 thanh thiếu niên học nghề. Trong đó, 552 học viên đã tốt nghiệp và 86% có việc làm.

Tin-ảnh: N.Hoàng