Công điện nêu rõ hiện một số địa phương triển khai còn chậm, việc hỗ trợ người lao động (NLĐ), hộ kinh doanh và doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức. Điều này dẫn đến số người được hỗ trợ chưa nhiều, số hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho NLĐ được phê duyệt còn ít, đặc biệt là hồ sơ đề nghị vay vốn để người sử dụng lao động trả lương ngừng việc cho NLĐ.

Để bảo đảm hoàn thành việc thực hiện quyết định, Bộ LĐ-TB-XH đã đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, TP đẩy mạnh triển khai công tác chi trả tiền hỗ trợ NLĐ trong danh sách đã được rà soát, phê duyệt theo đúng quy định, nhất là NLĐ không có giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ), NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương và NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

. Theo Sở LĐ-TB-XH TP HCM, thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, tính đến nay, các quận, huyện trên địa bàn TP đã giải quyết 477.319/568.308 người thuộc diện nhận hỗ trợ, với tổng số tiền hơn 528 tỉ đồng.

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP HCM, cho biết TP đã hỗ trợ NLĐ, hộ kinh doanh, người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc là 210.392 đối tượng; chi trả 35.564 lao động làm việc tại các doanh nghiệp phải tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ cho 707 lao động bị chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ngoài ra, TP cũng đã hỗ trợ cho 9.178 người là giáo viên, nhân viên trong cơ sở mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ bị nghỉ việc không hưởng lương với số tiền hơn 9,8 tỉ đồng và chi gần 144 tỉ đồng để hỗ trợ 143.909 lao động tự do bị mất việc làm.

H.Lê - G.Nam