Tính đến ngày 13-9, đã có 44.554 ca mắc Covid-19 là CNVC-LĐ tại địa bàn 51 tỉnh, thành phố, trong đó có 129 CNVC-LĐ tử vong do mắc Covid-19 và do tiêm vắc-xin; hơn 2 triệu công nhân (CN) phải nghỉ việc, giãn việc, nghỉ luân phiên, mất việc làm do doanh nghiệp (DN) tạm dừng hoạt động hoặc do NLĐ bị cách ly, điều trị bệnh, ở trong khu vực phong tỏa.

Theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ, tính đến ngày 13-9, Công đoàn các cấp đã chi và đang triển khai thủ tục chi hỗ trợ đoàn viên, NLĐ và các lực lượng tuyến đầu chống dịch từ nguồn tài chính Công đoàn và nguồn xã hội hóa với tổng số tiền trên 4.375 tỉ đồng. Qua triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, đã có 1.163.017 đoàn viên, NLĐ tại 27 tỉnh, thành phố được hỗ trợ trên 1.677 tỉ đồng; có 170.640 DN được giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền 1.068 tỉ đồng.

Để Nghị quyết 68/NQ-CP phát huy tác dụng trong việc hỗ trợ kịp thời NLĐ và doanh nghiệp, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bổ sung thêm đối tượng NLĐ chưa được ký hợp đồng lao động, chưa được tham gia BHXH cũng được quan tâm hỗ trợ như đối tượng không có quan hệ lao động (lao động tự do) theo Khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; bổ sung thêm các đối tượng là viên chức, NLĐ trong các đơn vị sự nghiệp công khác như nhà khách, trung tâm văn hóa, cơ sở đào tạo nghề… cũng được hưởng chính sách theo quy định tại khoản 4, 5, 6 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đề nghị sửa điều 17 Quyết định số 23/QĐ-TTg theo hướng NLĐ khi bị ngừng việc từ 14 ngày trở lên theo khoản 3 điều 99 Bộ Luật Lao động thì được hỗ trợ mà không cần thêm điều kiện là "tại các doanh nghiệp trong vùng phong tỏa, cách ly hoặc tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền"; xem xét dùng nguồn kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ cho tất cả NLĐ đã và đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ 6 tháng trở lên để giảm bớt khó khăn cho đối tượng này.

V.Duẩn