Bên cạnh đó, BHXH TP cũng đã phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội TP xác nhận cho gần 19.657 đơn vị, DN với 296.640 lao động nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động (HĐLĐ), không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp để được nhận hỗ trợ từ 1,8 triệu đến 3,71 triệu đồng từ các chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Để tạo thuận lợi cho DN và tiền hỗ trợ sớm đến tay NLĐ, các thủ tục xác nhận được BHXH TP thực hiện trong vòng 1 ngày làm việc.

l Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi các DN trên địa bàn tỉnh về việc đôn đốc, hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP. Cụ thể, NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày đến dưới 1 tháng, mức hỗ trợ là 1.855.000 đồng/người; từ 1 tháng trở lên được hưởng mức 3.710.000 đồng/người; NLĐ mang thai được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người; nuôi con chưa đủ 6 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ em. Đối tượng thụ hưởng là NLĐ làm việc tại DN phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch Covid-19. Đối với trường hợp DN không đáp ứng được điều kiện "3 tại chỗ","Một cung đường 2 địa điểm" và phải dừng hoạt động sản xuất - kinh doanh thì được xem là phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch Covid-19 để được hưởng chính sách hỗ trợ. Trường hợp do diễn biến của dịch Covid-19 mà DN và NLĐ không thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, thỏa thuận nghỉ việc không hưởng lương bằng văn bản thì hai bên có thể thỏa thuận bằng các hình thức qua điện thoại, tin nhắn, thư điện tử... Đối với NLĐ ngừng việc vì lý do dịch bệnh theo khoản 3 điều 99 Bộ Luật Lao động, mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người, trường hợp NLĐ đang mang thai được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người; NLĐ đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ em. Đối tượng thụ hưởng là NLĐ làm việc theo chế độ HĐLĐ bị ngừng việc do thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc DN, NLĐ nằm trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên.

Trong trường hợp DN tổ chức sản xuất theo phương án "3 tại chỗ", "Một cung đường 2 địa điểm" nhưng NLĐ không thực hiện với phương án lưu trú theo yêu cầu "3 tại chỗ", "Một cung đường 2 địa điểm" của DN hoặc vì những lý do khác thì DN cho NLĐ ngừng việc và trả lương ngừng việc cho NLĐ theo quy định tại khoản 3 điều 99 Bộ Luật Lao động. Trong trường hợp này, DN làm hồ sơ để NLĐ được hỗ trợ chính sách ngừng việc.

N.Tú - M.Chi