Theo Dự thảo, người lao động (NLĐ) được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thoả thuận và không bị tính lãi suất khi hoàn trả.

Mức tạm ứng tiền lương tối đa không quá 3 tháng lương của NLĐ.

Đề xuất người lao động được tạm ứng tối đa 3 tháng lương - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, Dự thảo còn đề xuất bổ sung 5 căn cứ để xác định, điều chỉnh tiền lương tối thiểu, gồm:

- Mức sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ.

- Tương quan giữa lương tối thiểu và mức lương phổ biến của NLĐ trên thị trường.

- Chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế.

- Quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động.

- Khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Tin -ảnh: T.Ngôn