Phải trả lương cho người lao động - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Khoản 3 và 4, điều 8 Nghị định 05/2015 quy định người sử dụng lao động (NSDLĐ)đã tạm thời chuyển người lao động (NLĐ) làm công việc khác so với HĐLĐ đủ 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, nếu tiếp tục phải tạm thời chuyển NLĐ đó làm công việc khác so với HĐLĐ thì phải được sự đồng ý của NLĐ bằng văn bản. Trường hợp NLĐ không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với HĐLĐ mà phải ngừng việc thì NSDLĐ phải trả lương ngừng việc theo quy định tại khoản 1, điều 98 Bộ Luật Lao động. Như vậy, khi anh Định không đồng ý với quyết định điều chuyển sang làm công việc trái với HĐLĐ và công ty không bố trí công việc thì vẫn được trả lương đầy đủ trong thời gian bị ngừng việc.