Chương trình được triển khai trên cơ sở “Biên bản hợp tác lao động Việt Nam - Đài Loan” được ký vào tháng 4-2015. Theo đó, bên cạnh việc tuyển chọn lao động đi làm việc tại Đài Loan thông qua các doanh nghiệp, hai bên sẽ thúc đẩy phương thức tuyển mộ trực tiếp nhằm giảm thiểu chi phí cho người lao động (NLĐ). Thực hiện nội dung biên bản hợp tác này, mới đây Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 294/QĐ-LĐTBXH giao Trung tâm Lao động ngoài nước thực hiện việc tuyển chọn, đào tạo NLĐ để đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp.

Đài Loan là một trong những thị trường có đông lao động Việt Nam làm việc Ảnh: QUỲNH NGỌC
Đài Loan là một trong những thị trường có đông lao động Việt Nam làm việc Ảnh: QUỲNH NGỌC

NLĐ tham gia chương trình tuyển mộ trực tiếp chỉ phải nộp các khoản chi phí sau: Chi phí dịch vụ với số tiền tương đương 500 USD/người; chi phí bồi dưỡng kiến thức 532.000 đồng/người, lệ phí visa tương đương 66 USD/người và chi phí đóng góp Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước 100.000 đồng/người. Ngoài ra, NLĐ thực hiện ký quỹ tại ngân hàng theo quy định hiện hành. NLĐ có thể truy cập trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động ngoài nước (colab.gov.vn) để tìm hiểu thông tin.

Th.Thảo