Đi làm ngày lễ, hưởng lương 400%?

Bà Lê Thu Mỹ, giám đốc công ty, trả lời: Sau khi nhận được thắc mắc của công nhân, chúng tôi đã xem xét lại các quy định và biết rằng tiền lương trả cho người lao động đi làm vào ngày nghỉ lễ, Tết ít nhất phải bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết theo quy định của Bộ Luật Lao động. Chúng tôi sẽ truy trả phần còn thiếu cho công nhân vào kỳ lương sau.