Cuộc khủng hoảng đã và đang gây nên tác động sâu rộng, tình trạng thiếu việc làm ngày một gia tăng khi hàng triệu người lao động bị yêu cầu cắt giảm thời giờ làm việc hoặc thậm chí là không làm giờ nào. Ước tính thời giờ làm việc ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã giảm 15,2% trong quý II và 10,7% trong quý III/2020 so với mức trước khủng hoảng. Tổn thất về thời giờ làm việc cũng bị ảnh hưởng bởi hàng triệu người rời bỏ lực lượng lao động hay rơi vào tình trạng thất nghiệp khi khu vực không tạo được việc làm mới. Cũng theo báo cáo, tỉ lệ thất nghiệp có thể tăng từ 4,4% năm 2019 lên mức 5,2%-5,7% trong năm 2020.

Bà Chihoko Asada Miyakawa, Phó Tổng Giám đốc ILO kiêm Giám đốc Văn phòng ILO khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho rằng đại dịch Covid-19 đã giáng một đòn mạnh vào các thị trường lao động của khu vực và không nhiều chính phủ trong khu vực có khả năng sẵn sàng giải quyết. Những điểm yếu tồn tại từ thời kỳ tiền khủng hoảng đã khiến quá nhiều người lao động phải gánh chịu nỗi đau do đại dịch bùng phát và gây nên tổn thất về thời giờ làm việc và việc làm.

G.Nam