Cụ thể, mức lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN là 0,8366%/tháng và BHYT là 0,5134%/tháng. Trước đó, tại Thông báo 25/TB-BHXH, BHXH TP thông tin lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHYT áp dụng từ ngày 1-1-2021 là 0,2083%/tháng. Tuy nhiên, ngày 14-1-2021, BHXH Việt Nam đã ra Thông báo số 123/TB-BHXH về mức lãi suất từ quỹ đầu tư từ quỹ BHXH năm 2020 là 5,02%/năm, lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước công bố vào ngày 31-12-2020 là 3,08%/năm nên mức lãi suất chậm đóng, truy đóng được điều chỉnh lại cho phù hợp. Mức lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHYT, BHTN mới theo Thông báo 132/TB-BHXH được áp dụng từ ngày 1-1-2021.

Từ năm 2018 đến nay, BHXH TP đã chuyển hồ sơ kiến nghị khởi tố 76 doanh nghiệp (DN) trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN với số tiền 153,7 tỉ đồng sang cơ quan công an. Hiện có 59 DN đã làm việc với cơ quan công an, qua đó có 3 DN khắc phục toàn bộ số nợ và 35 DN khắc phục một phần nợ từ 10% - 75%. 

M.Chi