Theo đó, việc điều chỉnh chỉ thực hiện đối với NLĐ thực tế làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, nhưng tên nghề, công việc ghi trong sổ BHXH của họ ghi chưa đúng tên nghề, công việc mà họ làm. Người sử dụng lao động (NSDLĐ) có trách nhiệm đề nghị điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH theo quy định tại điều 98 của Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam, khi phát hiện sự việc hoặc khi có đề nghị của NLĐ (bao gồm cả người đang làm việc, đã nghỉ việc hoặc chuyển nơi làm việc khác).

Điều chỉnh tên nghề nặng nhọc chưa đúng trong sổ BHXH - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khi cơ quan BHXH từ chối điều chỉnh, nếu NSDLĐ có các căn cứ xác định nghề, công việc ghi trong sổ BHXH là nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì gửi văn bản đề nghị công nhận về bộ chủ quản hoặc tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trực tiếp quản lý, để các cơ quan trên kiểm tra, rà soát và có ý kiến đề nghị Bộ LĐ-TB-XH xem xét, giải quyết. Trường hợp NSDLĐ không có bộ chủ quản hoặc không thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thì gửi văn bản đề nghị về sở LĐ-TB-XH nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 

K.An