Điều chuyển quá hạn

Ông Lê Văn Luận, giám đốc công ty, trả lời: Thật ra, ban đầu anh Lành đồng ý nhưng sau đó xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp trên Đồng Nai nên đòi trở lại TP HCM. Do chưa bố trí được nhân sự nên công ty chậm giải quyết, trong khi anh Lành cứ hối thúc nên trưởng chi nhánh Đồng Nai có nói “không muốn làm nữa thì xin nghỉ việc đi”. Chúng tôi đã xin lỗi anh Lành và đang sắp xếp để anh quay về TP HCM vào đầu tháng 7-2016.