Hết hạn điều chuyển, tôi đề nghị được trở lại làm công việc cũ thì công ty trả lời công việc của tôi đã có người khác thay thế; nếu tôi không chấp nhận tiếp tục làm việc trái ngành nghề thì phải nghỉ việc...”.

Điều chuyển quá thời gian quy định

Bà Nguyễn Thị Anh Thư, giám đốc công ty, trả lời: Chúng tôi thừa nhận có thiếu sót khi không bố trí công việc cho anh Dũng sau khi hết hạn điều chuyển. Tuần qua, công ty đã sắp xếp lại nhân sự ở bộ phận anh Dũng làm việc trước đây. Ngay trong tuần sau, anh Dũng sẽ trở lại làm công việc cũ. Thời gian anh Dũng nghỉ việc để chờ sắp xếp vẫn được trả đủ lương.