Theo Quyết định số 7823/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam do ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ký, một số doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng sẽ được lùi đóng kinh phí Công đoàn đến ngày 31-12-2023.

Điều kiện để doanh nghiệp được lùi đóng kinh phí công đoàn - Ảnh 1.

Doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng sẽ được lùi đóng kinh phí Công đoàn đến ngày 31-12-2023

Cụ thể, Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa có Quyết định đồng ý cho các doanh nghiệp bị giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 1-1-2023 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31-12-2023.

Giao Ban Thường vụ các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xem xét, xác định và chịu trách nhiệm về việc quyết định cho doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31-12-2023 và báo cáo tình hình thực hiện Quyết định này về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tài chính) trước ngày 31-1-2024.

Trước đó, Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã ban hành Quyết định số 7785 /QĐ-TLĐ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ ngày 16-1-2023 (Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ) của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên Công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Theo Quyết định số 7785 /QĐ-TLĐ, sẽ thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên Công đoàn (đoàn viên), người lao động bị giảm thời gian làm việc, bị ngừng việc, bị tạm hoãn hợp đồng lao động, bị nghỉ việc không hưởng lương, bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp, hợp tác xã bị cắt, giảm đơn hàng trong thời gian từ ngày 1-4-2023 đến hết ngày 31-12-2023.

Đối tượng hỗ trợ là đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí Công đoàn trước ngày 1-4-2023 bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TLĐ, các cấp Công đoàn đã dành hơn 114 tỉ đồng từ nguồn tài chính công đoàn hỗ trợ bằng tiền mặt cho 81.676 đoàn viên Công đoàn, người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1-10-2022 đến hết ngày 31-3-2023.

Mức hỗ trợ cho đoàn viên Công đoàn từ 1-3 triệu đồng. Người lao động không là đoàn viên Công đoàn được hưởng mức hỗ trợ bằng 70% so với mức hỗ trợ đối với người lao động là đoàn viên Công đoàn.

Văn Duẩn