BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định tại điều 5 Nghị định số 58/2020/NĐ-CP, DN hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN được áp dụng mức đóng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH. Tuy nhiên, DN phải bảo đảm các điều kiện: Trong vòng 3 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động và BHXH; thực hiện việc báo cáo định kỳ TNLĐ và báo cáo về an toàn - vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 3 năm liền kề trước năm đề xuất; tần suất TNLĐ của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất TNLĐ trung bình của 3 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra TNLĐ tính từ 3 năm liền kề trước năm đề xuất.