Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Luật sư Nam Giao, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo quy định tại khoản 1 điều 43 của Luật Việc làm thì người lao động phải tham gia BHTN khi làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) không xác định thời hạn, HĐLĐ hoặc HĐLV xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Theo quy định tại điều 49 về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN), NLĐ đang đóng BHTN được hưởng TCTN khi có đủ các điều kiện sau đây: chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV (trừ các trường hợp đơn phương chấm HĐLĐ, HĐLV trái pháp luật; NLĐ hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng); đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV xác định thời hạn, HĐLĐ hoặc HĐLV không xác định thời hạn; đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ đối với trường hợp HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng; đã nộp hồ sơ hưởng TCTN tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định; chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN.

Căn cứ các quy định của pháp luật, nếu chị là NLĐ làm việc theo HĐLĐ thỏa mãn các quy định tại khoản 1 điều 43 và điều 49 của Luật Việc làm thì được hưởng TCTN. Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV mà chưa có việc làm, chị có thể nộp hồ sơ hưởng TCTN cho trung tâm dịch vụ việc làm tại nơi chị muốn nhận TCTN.