Tại buổi khai mạc tập huấn, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật nhấn mạnh Điều lệ CĐ Việt Nam khóa XII gồm 11 chương và 35 điều - tăng 1 chương, giảm 10 điều so với Điều lệ khóa XI - có nội dung ngắn gọn hơn, bảo đảm tính chặt chẽ, ổn định, khoa học.

Điều lệ mới có nhiều điểm khác biệt, mang tính đột phá trong hoạt động CĐ như: các quy định về thẻ đoàn viên; quy định đối tượng gia nhập CĐ Việt Nam; quyền và nhiệm vụ của đoàn viên và cán bộ CĐ các cấp; chọn ca khúc "Hãy hát lên bài ca CĐ" làm bài hát truyền thống…

Điều lệ Công đoàn là chìa khóa chỉ đạo mọi hoạt động - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự tập huấn Ảnh: QUANG LUẬT

Đánh giá cao các đơn vị thực hiện tốt việc quản lý hoạt động cơ sở, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu đại biểu nắm vững, thực hiện đúng quy định của Điều lệ CĐ Việt Nam khóa XII. Đây là "chìa khóa" để đại biểu tìm ra được những ý tưởng, giải pháp hiệu quả áp dụng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động CĐ tại đơn vị mình.

Q.Luật - N.Linh